Usługi z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego

 

 1. projekty budowlane i wykonawcze:
  – budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
  – budynków usługowych
  – budynków inwentarskich i gospodarczych
  – rozbudowy i nadbudowy budynków
 2. adaptacja projektów gotowych
 3. projekty technologiczne

 

Usługi świadczone podczas realizacji inwestycji

 

 1. pełnienie obowiązków kierownika budowy
 2. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 3. doradztwo techniczne na budowie – pomoc doraźna

 

Usługi świadczone podczas użytkowania budynku

 

 1. kontrole okresowe stanu technicznego
 2. ekspertyzy, opinie i oceny techniczne

 

Pomoc przy formalnościach urzędowych

 

Pomagamy w uzyskaniu:

 1. decyzji o warunkach zabudowy
 2. decyzji o pozwoleniu na budowę
 3. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

i innych decyzji z zakresu budownictwa.

 

Kosztorysowanie