Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku?
Chcesz zlecić wykonanie kontroli stanu technicznego?

Musisz przeprowadzić kontrolę okresową?

Wykonamy ją dla Ciebie.

Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych

  • półroczne
  • całoroczne
  • pięcioletnie

Ekspertyza

  • ocena stanu technicznego budynku
  • pomoc w prowadzeniu książki obiektu budowlanego